top of page
  • Ниски въглеродни емисии

  • Висока скорост на горене

  • Ниско съдържание на пепел

  • Възобновяем и устойчив органичен източник на енергия

U45cc25452db541f498e7cbbbb5cbd9acv.jpg
bottom of page