top of page

Пелетна камина и отоплителни котли на пелети

 • Функция за автоматично зареждане на гориво

 • Функция за автоматично запалване

 • Функция за автоматично отстраняване на пепел

 • Функция за автоматично почистване на димните тръби

 • Лесен за използване

 • Функция за модулация

 • Разширена седмична програма

 • Контрол на температурата със стаен термостат

 • Контрол на температурата на външния въздух

 • Сензор на котела и функция за работа на помпата

 • Функция за цифров контрол на скоростта на вентилатора

 • Функция за защита от обратно изгаряне

 • Хопър сензор

 • Сензор за температура на комина

 • Функция за откриване на обратен поток в комина

Get a Quote

Contact us for all your orders.

Thanks for submitting!

bottom of page